dimarts, 18 de febrer de 2014

Stop Pujades al Transport Públic

19F Doble acció No Paguem als barris 7:00-9:00h. i concentracions a les 19h. 

Ibarretxe i la franquesa de la burgesia perifèrica

“És evident que hi haurà molta oposició al procés sobiranista des del Paseo de la Castellana de Madrid, però l'oposició més perillosa, amb la que cal tenir més cura és amb l'oposició que hi haurà des del Passeig de Gràcia de Barcelona”

Juan José Ibarretxe, ex-lehendakari.

“La burgesia de la nació oprimida, que es veu assetjada per tot arreu, es posa, naturalment, en moviment. Apel·la a “els de a baix del seu país” i comença a clamar sobre la “pàtria”, fent passar la seva pròpia causa per la causa de tot el poble."

El Marxisme y la qüestió nacional, Stalin.

Tot revolucionari ha de fer la revolució


Extret de: Espai Alliberat

La crisi capitalista actual amb el seu desplaçament de milers de treballadors i treballadores cap a la més absoluta misèria, torna a situar en el centre del conscient col·lectiu la certesa que categories fictícies com “classe mitja” o la “lliure competència” son només mites per establir consensos de dominació i subalternitat. La gran veritat del capitalisme és la seva tendència sostinguda a desplaçar les classes socials en dos grans grups:explotats i explotadors, proletariat i burgesia.
 
Aquesta tendència social respon a una dinàmica intrínseca al capitalisme que sota un seguit de llibertats formals amaga l’esclavització de milions d’éssers humans en forma d’explotació assalariada per part d’un grapat de propietaris de terres, capital i mitjans de producció. Com deia Lenin referint-se a les genials descobertes de Marx en relació a les dinàmiques internes del capitalisme “Va mostrar [Marx] que tot el desenvolupament del capitalisme modern tendeix a desplaçar la petita producció per la gran i crea premisses que fan possible i indispensable l’organització socialista de la societat”(1). Així pels clàssics del marxisme només hi havia una sortida davant les contradiccions que imposa el capitalisme: trencar de manera revolucionària amb el model de producció i canvi que prima el benefici i l’acumulació de “coses mortes” per un sistema viu que posi en el centre el desenvolupament integral de les persones.
 
Per aconseguir aquesta objectiu emancipatori van proposar una formula que va esdevenir d’èxit tal i com va quedar demostrar en la primera Revolució Socialista de la història al 1917. Davant dels seus explotadors organitzats al voltant del manteniment dels seus privilegis, el proletariat només podia oposar-li una fèrria organització al voltant de les seves organitzacions de classe amb el Partit Polític de Nou tipus Leninista al capdavant. Aquesta eina de transformació tenia que ser l’impulsora de les capacitats revolucionàries del proletariat a través de les consignes i el destacament de revolucionaris professionals lligats a les grans masses a través de la seva militància i l’elaboració d’una estratègia de masses. Per a Lenin la tasca primordial d’aquest Partit d’avantguarda havia de ser lligar-se de manera estreta amb les és àmplies masses de treballadors i treballadores i per fer-ho tenia que saber arribar a connectar amb els interessos i aspiracions d’aquesta majoria social.
 
El Partit no podia posar-se ni per sobre ni tampoc per sota de les aspiracions i els interessos de la majoria explotada de la societat i havia de trencar amb qualsevol reformisme o promoure qualsevol falsa esperança en la capacitat de reforma de les institucions burgeses “…la veritable tasca d’un partit socialista revolucionari no consisteix en inventar plans de reorganització de la societat, ni en predicar als capitalistes i als seus acòlits que millorin la situació dels obrers, ni tampoc en ordir conjuracions, sinó en organitzar la lluita de classe del proletariat i dirigir aquesta lluita que te com a objectiu final la conquesta del poder polític pel proletariat i l’organització de la societat socialista.”(2)
 
Caure en l’electoralisme, promoure la farsa de les eleccions burgeses i fer passar com a lluita de classes la pura participació en qualsevol Parlament burges no és més que trair la principal de tot destacament comunista a saber: destacar per sobre de tot la lluita de classes com a lluita política per l’emancipació de la classe treballadora.
 
Així les aparents llibertats formals sota el capitalisme han de ser utilitzades per tal de crear espais de confluència i organització revolucionària dels treballadors i les treballadores. Per tal de denunciar el règim d’explotació capitalista a que es veuen sotmesos milions de persones en el nostres país i arreu del planeta. I en definitiva per tal d’anar guanyant a les masses per la causa del socialisme. La resta serveix només per tal de guardar al capital en el seu “flanc” esquerra, minar l’autonomia obrera i l’auto-organització dels treballadors i el que es pitjor postergar sine die la seva presa de consciència per a si en base a la seva majoria social.
….
1. Lenin. “Nuestro Programa”. OC. Tom 4. pp.194.
2.íbid.pp. 195.

dilluns, 25 de novembre de 2013

Mao Zedong y el Che Guevara: el encuentro de dos revolucionarios

Extret de: Crítica Marxista-Leninista

El Che Guevara admiraba a Mao Zedong. En noviembre de 1960, ambos dirigentes revolucionarios se reunieron por primera vez en Beijing. La revolución cubana estaba a punto de cumplir el segundo aniversario de la toma del poder. Y en el año que estaba por terminar, el enfrentamiento con el imperialismo norteamericano se había agudizado y el gobierno revolucionario había procedido a la nacionalización y confiscación de las empresas y propiedades norteamericanas. La amenaza de una agresión imperialista parecía inminente. En un proceso de radicalización de la revolución, Cuba había establecido acuerdos con la Unión Soviética y se inclinaba hacia el campo socialista.

A continuación, presentamos la minuta de la conversación que sostuvieron Mao Zedong y el Che Guevara. Si bien no hay mucho de nuevo en relación con las ideas de ambos o con la interpretación de los hechos que les tocó vivir, tiene un importante valor histórico.
Hay algunos momentos de la conversación que es interesante resaltar. Uno de ellos tiene que ver con la confusión de Che Guevara en cuanto a los conceptos de burguesía compradora y burguesía nacional, que Mao Zedong trata de corregir, señalando correctamente que no se deben confundir. Ambos conceptos fueron utilizados por la Internacional Comunista para referirse a la burguesía en los países coloniales y dependientes. En China, para referise a la burguesía compradora se utilizó también el término "burguesía burocrática", como indicó Mao Zedong en su artículo de 1947 "La situación actual y nuestras tareas". En esta conversación, por ejemplo, Mao reitera que Jiang Jieshi (Chang Kai-shek) era el "comprador" de los ingleses y norteamericanos.
Otro momento destacable de la conversación es cuando, al hacerse referencia al artículo de Che Guevara titulado "Notas para el estudio de la ideología de la revolución cubana", Mao señala que él está de acuerdo con los puntos ahí anotados por el Che. Pero al continuar el diálogo, Mao trae a colación los tres principios formulados por el Che en su folleto "La guerra de guerrillas". Si bien en ese libro se puede advertir la influencia de Mao Zedong en el Che Guevara, consideramos sin embargo que no se puede decir en términos absolutos que Guevara adoptara y adaptara las tesis militares de Mao Zedong a la realidad latinoamericana. Y particularmente, en cuanto al segundo principio que dice que "no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución: el foco insurrecional puede crearlas", no creemos que Mao estuviera de acuerdo con él, porque en sus escritos demuestra que observa la teoría leninista de las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución, del que el segundo principio del Che se aleja.
Otro aspecto importante a señalar es la personalización que hace Zhou Enlai cuando habla sobre la experiencia de la revolución china. Él no dice "cuando hacíamos la revolución" o "cuando hacíamos la guerra de guerrillas", sino "cuando el presidente Mao hacía las guerrillas". Este tipo de referencias, sin embargo, no lo hacía sólo el "adulador" de Zhou Enlai, lo hacían todos los dirigentes chinos, en presencia de Mao, excluyéndose del protagonismo que también tuvieron, independientemente de la evolución de sus posiciones políticas. Esto, ya en 1960, indicaba el grado exagerado del culto a la personalidad de Mao, que alcanzaría niveles estratosféricos durante la Revolución Cultural, cuando el propio Lin Biao era el que más incurría en expresiones verdaderamente aduladoras.

diumenge, 10 de novembre de 2013

La militarización de los obreros en huelga: Vigencia actual de la Ley de Movilización Nacional

Feixistes ahir, "demòcrates" avui
 
Juan Manuel Olarieta Alberdi

Publicado por la revista “Jueces para la Democracia”, núm. 16-17, 1992, pgs. 35-40.


Con ocasión de la reciente huelga de los trabajadores de la “Empresa Municipal de Transportes” de Madrid, el delegado de Gobierno en Madrid anunció públicamente que se estaba valorando la posibilidad de militarizar los transportes públicos. La norma jurídica que venía amparando dicha medida no es otra que la Ley 56/69 de 26 de abril, de Movilización Nacional.

Desde los mismos orígenes del capitalismo la huelga se configuró como delito, bajo la consideración de que se trataba de una medida de fuerza colectiva contra una relación laboral configurada, en base a las normas jurídicas liberales, de forma individual y “libre”. La incidencia de lo grupal en lo que sólo podía ser individual, alteraba el desenvolvimiento “espontáneo” del mercado, engendraba una coacción típica. Sin embargo, en España la configuración penal de la huelga, por razones históricas y políticas, se incluyó entre las modalidades de sedición, un delito de origen y raigambre militar.

Pueden encontrarse antecedentes de esta tradición en la circular de Sagasta dictada en 1872 por la que prohibía la Primera Internacional. No obstante, han sido los regímenes totalitarios los que con mayor rigor han equiparado ambas figuras jurídicas a fin de imponer un estado de guerra en el interior mismo de los centros de trabajo y neutralizar la acción política de la clase obrera. Las fábricas en “estado de sitio” permitían la libre intervención de los militares en la represión de los conflictos laborales en favor de la burguesía, a cuyo servicio incondicional se ponían. En realidad no se trata más que de un ejemplo, entre los muchos que podrían enumerarse, de la instrumentalización del Estado burgués en beneficio de los intereses privados de la clase dominante.

Lo que pretendemos comprobar aquí es si este tipo de construcciones jurídicas, netamente preconstitucionales, subsisten y, más en concreto, si subsisten aún en España, o si por el contrario, han desaparecido con el cambio político de 1978. Una interpretación jurídica, por poco estricta que fuera, no podría sino descartar tal posibilidad. Pero las prácticas gubernativas van por otros derroteros, lo que nos hace alertar acerca de los graves peligros en que pueda verse envuelto el derecho de huelga, ahora en trance de regulación. Aquí, como en otros terrenos, poco se ha despenalizado, desmilitarizado o despolicializado; por contra perviven todos los viejos instrumentos represivos, que pueden ser utilizados en cualquier momento por el Gobierno de turno en cuanto lo estime conveniente. El viejo arsenal jurídico acumulado en cuarenta años de dictadura militar no ha desaparecido; permanece en la reserva a la espera de tiempos favorables; no ha sido sustituido sino acumulado al nuevo dispositivo constitucional.

dimecres, 11 de setembre de 2013

FIRME MANIFIESTO. VIVAN LOS SIRIOS Y SUS SOLDADOS, MUERTE AL INVASOR Y A SUS TRAIDORES AL PUEBLO

OJOS PARA LA PAZ

PLATAFORMA GLOBAL CONTRA LAS GUERRAS

MANOS FUERA DE SIRIA

NO MÁS MENTIRAS

Septiembre 2013

Desde la Plataforma Global contra las Guerras rechazamos tajantemente las maniobras de los EE.UU. y el lobby sionista contra Siria y los preparativos de guerra contra un país libre y soberano, que solo obedecen a intereses económicos y a los últimos intentos de preservar como moneda de cambio internacional al devaluado dólar, mantenido aún con vida por la mascarilla de oxígeno que le brinda la familia teocrática de Arabia Saudí (decir estas verdades costó la carrera profesional, y casi la vida al ex Director del FMI, Dominique Strauss-Kanh)

La historia siempre es la misma, y una vez más se repite: Iraq, con las “armas de destrucción masiva”, que no aparecieron; Libia con los “bombardeos de población civil”, inexistentes, por más que miembros de Ojos para la Paz trataron de averigüarlo sobre el supuesto lugar de los hechos; Siria, ahora con el gas sarín, que fue localizado en manos de elementos del Frente Al-Nusra (Al Qaeda), en registros realizados en Turquía, sin que volviera a hablarse del tema. A los mismos que apuntó la investigación llevada a cabo en la ONU, dirigida por la fiscal Carla del Ponte: utilización por “los rebeldes” de gas sarín . Pero al tratarse del Frente Al Nusra, rama de Al-Qaeda, socio del lobby anglojudeoamericano y de los países occidentales, no había lugar a reprobación alguna por parte de quienes les suministran estas armas químicas.

Una vez más la democracia y la protección de los civiles son el pretexto para el saqueo y la rapiña y para ocupar una zona geográfica estratégica a nivel internacional. Todo ello con la perversa utilización de unos medios de comunicación convertidos en medios de calumnia, de mentira y de propaganda y con la colaboración de una izquierda infiltrada, allanadora del camino del imperio.

Diada Nacional de Catalunya

Des de Catalunya Roja, defensem que el veritable dret a l'autodeterminació del poble català, vindrà un cop s'hagi enderrocat l'Estat dels monopolis (Estat existent gràcies, en part, a la gran burgesia catalana entre d'altres) i mai sense haver resolt aquesta qüestió.
 
Perque la voluntat popular sigui escoltada i respectada, s'haurà primer de trencar amb l'ordre actual imperialista que regna a Espanya; llavors, podrem gaudir d'unes condicions democràtiques que permetin desenvolupar de forma clara l'inalienable dret de triar el nostre futur com a nació oprimida.

L'oportunisme de la burgesia catalana i el seu rerefons econòmic no podrà aturar el desig del poble treballador català, sigui quin sigui.

L'Onze de Setembre ens serveix també per enrecordar-nos de la impossibilitat de les "vies pacífiques" a l'hora d'aconseguir els anhels populars, sigui a Xile, Catalunya o a qualsevol indret on l'imperialisme i el feixisme siguin presents.

Recordem que, la sobirania sota el capitalisme monopolista no existeix ni existirà, malgrat que els Mas o els Junqueras ens vulguin fer creure el contrari.


¡ENDERROCAR L'ESTAT MONOPOLISTA PER EXERCIR L'AUTÈNTIC DRET A L'AUTODETERMINACIÓ!

¡PER UNA CATALUNYA SOVIÈTICA!